Mina tjänster

Familjeterapi och handledning i Umeå

ALIQUAM ADIPISCING AUCTOR FELIS

Har varit familjerådgivare i Norge och Sverige. Arbetat flera år som psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) men har även erfarenhet från verksamhet inom vuxenpsykiatrin, senast på psykoterapimottagningen i Umeå med behandling, handledning av sjukvårdspersonal och undervisning i familjeterapi på läkarprogrammet vid Umeå universitet. Känner du att du och din familj är i behov av familjeterapi i Umeå - då kan du vända dig till mig.

 

Jag har en psykodynamisk (PDT) grundutbildning och systemteoretisk påbyggnadsutbildning med särskild inriktning familj samt KBT med par och familj.

 

Med min yrkesbakgrund som leg sjukskötare-präst-leg psykoterapeut förenar jag en helhetssyn på människan; kropp och själ hör ihop. Var del behöver sin omvårdnad för att människan ska vara i balans och må bra. I mitt arbete ser jag varje individ som del i ett större system; arbete, familj, samhälle, kön, ekonomi, religion etc. Alla (och allt) påverkar och påverkas av varandra, du är inte problemet det delas av alla och allt i ditt sammanhang. Det är problemet som är problemet inte individen.

Vi kan tillsammans finna det som fungerar och stärka det.

 

Professionell handledning i Umeå

Min handledarutbildning har jag från Umeå universitet och Diakonhjemmet Hœgskole i Oslo, Norge.

Idag talar allt fler om behovet av handledning. Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer.

Jag bedriver ärende- och processhandledning med olika yrkesgrupper, verksamhetsshandledning samt enskild handledning.

 

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

www.handledarforeningen.com

 

.

psykiatri psykoterapi parsamtal kognitiva och beteendeinriktade terapier psykodynamisk psykoterapi samtalsterapi familjeterapi barnsamtal utmattningssyndrom social fobi ångestsyndrom depression paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda handledare självförtroende terapi terapeut psykolog samtalsterapeut psykoterapeut auktoriserad handledning psykoterapi parterapi ångest relationsproblem depression individualterapi kbt parsamtal mottagning kristerapi krissamtal utbrändhet familjerådgivning stresshantering stress konsultation psykoterapeutisk metod konflikthantering korttidsterapi trauma svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved