Info

Praktisk information

 

PLATS

 

Psykoterapihuset, Skolgatan 53, i centrum av Umeå. Se karta: https://kartor.eniro.se/m/ZbSfE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDER

 

Mina tider för individuella samtal är i princip vardagar efter kl 17.00.

 

ÅTERBUD

 

För uteblivande eller återbud samma dag betalas fullt pris. För återbud mindre än en vecka i förväg betalas halva kostnaden.

 

JOURNAL OCH SEKRETESS

 

Psykologisk behandling faller under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), vilket innebär att jag som psykoterapeut måste föra journal, det vill säga anteckningar om våra samtal. Dessutom gäller Sekretesslagen, vilket innebär att jag endast med ditt medgivande får föra informationen vidare. Vid misstanke om allvarliga brott har polis och socialtjänst dock rätt att begära journal.

 

EGEN HANDLEDNING

 

För oss som jobbar seriöst med terapi är egen handledning en självklarhet. I denna kan du som klient komma att diskuteras (utan att din identitet röjs) med kollegor som också omfattas av Sekretesslagen. Syftet med detta är att du ska få en så bra behandling som möjligt.

 

OM DU BLIR MISSNÖJD

 

För att psykoterapeutlegitimationen ska vara en kvalitetsstämpel är det viktigt att du talar om när du känner dig oprofessionellt bemött. Tag i första hand upp detta med mig, men du kan också göra en anmälan till följand instans:

 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd: www.hsan.se.

 

I enlighet med Patientsäkerhetslagen erbjuds du och dina närstående möjlighet att delta i det patientsäkerhetsarbete som varje vårdgivare är skyldig att bedriva.

 

PRISER

 

För individuella samtal är priset för privatpersoner i princip 850 kr för ett samtal på 45 minuter eller 1500 kr för 90 minuter. Priset är förhandlingsbart, så om din ekonomi är begränsad kommer jag att ta hänsyn till det. För parterapi rekommenderas 90-minuterssamtal. För studenter har jag ett ”pröva på” pris på 500 kr. Psykoterapi inom hälso- och sjukvård är momsbefriat.

 

Prislista

Individualterapi 45 min 850 kr

Individualterapi 90 min 1500 kr

Student 45 min 700 kr, ”pröva på” 500 kr

Parterapi 60 min 1250 kr

Parterapi 90 min 1500 kr

Familjeterapi 90 min 1700 kr

Individuell handledning 60 min 1000 kr

Grupphandledning 60 min 1300 kr

Vid handledning utanför Umeå tillkommer kostnad för restid 500 kr/ 60 min och reseersättning 50 kr/mil.

 

Betalning sker kontant eller via Swish.

 

$ 00.00

psykiatri psykoterapi parsamtal kognitiva och beteendeinriktade terapier psykodynamisk psykoterapi samtalsterapi familjeterapi barnsamtal utmattningssyndrom social fobi ångestsyndrom depression paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda handledare självförtroende terapi terapeut psykolog samtalsterapeut psykoterapeut auktoriserad handledning psykoterapi parterapi ångest relationsproblem depression individualterapi kbt parsamtal mottagning kristerapi krissamtal utbrändhet familjerådgivning stresshantering stress konsultation psykoterapeutisk metod konflikthantering korttidsterapi trauma svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved