TOMS SAMTALSBYRÅ

Välkommen till Tom Blåhed Psykoterapeut i Umeå

samtalsbyrå med specialitet familjeterapi & Handledning.

Tom Blåhed är legitimerad psykoterapeut i Umeå med specialisering inom par- och familjeterapi.

Jag erbjuder även individuella samtal och barnsamtal.


Här finns även handledning för enskilda och grupper. Min utbildning inkluderar en psykodynamisk (PDT) grundutbildning och systemteoretisk påbyggnadsutbildning, och då med en särskild inriktning på familj, samt KBT med par och familj. Certifierad IPT-terapeut.


psykiatri   psykoterapi  parsamtal  kognitiva och beteendeinriktade terapier  psykodynamisk psykoterapi  samtalsterapi  familjeterapi  barnsamtal utmattningssyndrom social fobi  ångestsyndrom depression  paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda  handledare självförtroende  terapi  terapeut  psykolog  samtalsterapeut  psykoterapeut  auktoriserad  handledning  psykoterapi parterapi  ångest  relationsproblem  depression  individualterapi  kbt parsamtal mottagning kristerapi  krissamtal  utbrändhet  familjerådgivning  stresshantering  stress konsultation  psykoterapeutisk metod  konflikthantering  korttidsterapi  trauma  svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved