Välkommen till Tom Blåhed Psykoterapeut i Umeå

samtalsbyrå med specialitet familjeterapi & Handledning.

Jag är legitimerad psykoterapeut i Umeå med specialisering inom par- och familjeterapi.

Erbjuder även individuella samtal och barnsamtal.


Här finns även handledning för enskilda och grupper. Min utbildning inkluderar en psykodynamisk (PDT) grundutbildning och systemteoretisk påbyggnadsutbildning, och då med en särskild inriktning på familj, samt KBT med par och familj. Certifierad IPT-terapeut.