Familjeterapi och handledning i Luleå

Familjeterapi


Har varit familjerådgivare i Norge och Sverige. I arbetet med par- och familj ingick i Norge även samarbetssamtal (mekling) för att rådda i boende, umgänge och ekonomi. Arbetat flera år som psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), på en psykoterapimottagning och inom vuxenpsykiatrin. Har lång erfarenhet och kunskap vad gäller olika insatser för enskilda, par- och familj. Känner du att du och/eller din familj är i behov av samtal för att lösa egna eller gemensamma problem - då kan du vända dig till mig.

TSB_1156208659_02
TSB_1164198319_02
TSB_1156208680_02
TSB_1156208533_02
TSB_1164198283_02

Jag har en grundutbildning i psykoterapeutiska metoder och en systemteoretisk påbyggnadsutbildning med särskild inriktning familj samt KBT med par och familj. Certifierad terapeut inom Interpersonell psykoterapi (IPT-nivå C). Tillämpar traumafokuserad kbt, Prolonged Exposure.


Med min yrkesbakgrund som leg sjukskötare-präst-leg psykoterapeut förenar jag en helhetssyn på människan; kropp och själ hör ihop. Var del behöver sin omvårdnad för att människan ska vara i balans och må bra. I mitt arbete ser jag varje individ som del i ett större system; arbete, familj, samhälle, kön, ekonomi, religion etc. Alla (och allt) påverkar och påverkas av varandra, du är inte problemet det delas av alla och allt i ditt sammanhang. Det är problemet som är problemet inte individen.

Vi kan tillsammans finna det som fungerar och stärka det.

shutterstock_657580375
shutterstock_370389176
shutterstock_366048554
shutterstock_289758680

Professionell handledning i Luleå

Min handledarutbildning har jag från Umeå universitet och Diakonhjemmet Hœgskole i Oslo, Norge.

Idag talar allt fler om behovet av handledning. Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer.

Jag bedriver ärende- och processhandledning med olika yrkesgrupper, verksamhetsshandledning samt enskild handledning.


Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

www.handledarforeningen.com