Mina utbildningar

2020    
Svenska IPT föreningen (IPTS): Certifierad IPT-terapeut

2020

Intensive Workshop in Prolonged Therapy for PTSD

2016  
Umeå universitet: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

2011      
Diakonhjemmet Høgskole, Oslo: Handledarutbildning

2009    

Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi

2005    
Uppsala universitet: Institutionen för lärarutbildning,     

Magisterexamen i ledarskap

1997     
Umeå universitet: Grundläggande psykoterapiutbildning

1985     

Uppsala universitet: Högskoleexamen på religionsvetenskapliga linjen

1983     

Mellansels folkhögskola: S:t Lukasstiftelsens fortbildning i själavård

1976      

Gävleborgs läns landsting: Leg. sjuksköt.utbildning


Utbildad i djupmeditation och i att leda retreat vid stiftelsen Berget i Rättvik

   


.