TOMS SAMTALSBYRÅ

Mina utbildningar

2020    
Svenska IPT föreningen (IPTS): Certifierad IPT-terapeut

2016  
Umeå universitet: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

2011      
Diakonhjemmet Høgskole, Oslo: Handledarutbildning

2009    

Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi

2005    
Uppsala universitet: Institutionen för lärarutbildning,     

Magisterexamen i ledarskap

1997     
Umeå universitet: Grundläggande psykoterapiutbildning

1985     

Uppsala universitet: Högskoleexamen på religionsvetenskapliga linjen

1983     

Mellansels folkhögskola: S:t Lukasstiftelsens fortbildning i själavård

1976      

Gävleborgs läns landsting: Leg. sjuksköt.utbildning


Utbildad i djupmeditation och i att leda retreat vid stiftelsen Berget i Rättvik

   


.

psykiatri   psykoterapi  parsamtal  kognitiva och beteendeinriktade terapier  psykodynamisk psykoterapi  samtalsterapi  familjeterapi  barnsamtal utmattningssyndrom social fobi  ångestsyndrom depression  paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda  handledare självförtroende  terapi  terapeut  psykolog  samtalsterapeut  psykoterapeut  auktoriserad  handledning  psykoterapi parterapi  ångest  relationsproblem  depression  individualterapi  kbt parsamtal mottagning kristerapi  krissamtal  utbrändhet  familjerådgivning  stresshantering  stress konsultation  psykoterapeutisk metod  konflikthantering  korttidsterapi  trauma  svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved