TOMS SAMTALSBYRÅ

Mina utbildningar

2016     Umeå universitet: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

2011     Diakonhjemmet Høgskole, Oslo: Handledarutbildning

2009     Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete

              Påbyggnadsutbildning i psykoterapi

2005      Uppsala universitet: Institutionen för lärarutbildning ,     

              Magisterexamen i ledarskap

1997      Umeå universitet: Grundläggande psykoterapiutbildning

1985      Uppsala universitet: Högskoleexamen på  religionsvetenskapliga linjen

1983      Mellansels folkhögskola: S:t Lukasstiftelsens fortbildning i själavård

1976      Gävleborgs läns landsting: Leg. sjuksköt.utbildning

    Utbildad i djupmeditation och i att leda retreat vid stiftelsen

    Berget i Rättvik

   


.

psykiatri   psykoterapi  parsamtal  kognitiva och beteendeinriktade terapier  psykodynamisk psykoterapi  samtalsterapi  familjeterapi  barnsamtal utmattningssyndrom social fobi  ångestsyndrom depression  paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda  handledare självförtroende  terapi  terapeut  psykolog  samtalsterapeut  psykoterapeut  auktoriserad  handledning  psykoterapi parterapi  ångest  relationsproblem  depression  individualterapi  kbt parsamtal mottagning kristerapi  krissamtal  utbrändhet  familjerådgivning  stresshantering  stress konsultation  psykoterapeutisk metod  konflikthantering  korttidsterapi  trauma  svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved