TOMS SAMTALSBYRÅ

PRAKTISK INFORMATION


TIDER


Mina tider för individuella samtal är i princip vardagar efter kl 17.00.


ÅTERBUD


För uteblivande eller återbud samma dag betalas fullt pris. För återbud mindre än en vecka i förväg betalas halva kostnaden.


JOURNAL OCH SEKRETESS


Psykologisk behandling faller under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), vilket innebär att jag som psykoterapeut måste föra journal, det vill säga anteckningar om våra samtal. Dessutom gäller Sekretesslagen, vilket innebär att jag endast med ditt medgivande får föra informationen vidare. Vid misstanke om allvarliga brott har polis och socialtjänst dock rätt att begära journal.


EGEN HANDLEDNING


För oss som jobbar seriöst med terapi är egen handledning en självklarhet. I denna kan du som klient komma att diskuteras (utan att din identitet röjs) med kollegor som också omfattas av Sekretesslagen. Syftet med detta är att du ska få en så bra behandling som möjligt.


OM DU BLIR MISSNÖJD


För att psykoterapeutlegitimationen ska vara en kvalitetsstämpel är det viktigt att du talar om när du känner dig oprofessionellt bemött. Tag i första hand upp detta med mig, men du kan också göra en anmälan till följand instans:


Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd: www.hsan.se.


I enlighet med Patientsäkerhetslagen erbjuds du och dina närstående möjlighet att delta i det patientsäkerhetsarbete som varje vårdgivare är skyldig att bedriva.


PRISER


För individuella samtal är priset för privatpersoner i princip 850 kr för ett samtal på 60 minuter eller 1250 kr för 90 minuter. Priset är förhandlingsbart, så om din ekonomi är begränsad kommer jag att ta hänsyn till det. För parterapi rekommenderas initialt 90-minuterssamtal. För studenter har jag ett ”pröva på” pris på 500 kr. Psykoterapi inom hälso- och sjukvård är momsbefriat.


PRISLISTA

 

Individualterapi 60 min 850 kr

 

Individualterapi 90 min 1250 kr

 

Student 45 min 700 kr, ”pröva på” 500 kr

 

Parterapi 60 min 1250 kr

 

Parterapi 90 min 1500 kr

 

Familjeterapi 90 min 1700 kr

 

Individuell handledning 60 min 1000 kr

 

Grupphandledning 60 min 1300 kr

 

Vid handledning utanför Umeå tillkommer kostnad för restid 500 kr/ 60 min och reseersättning 50 kr/mil.


Betalning sker kontant eller via Swish.


Grupphandledning debiteras via faktura.


$ 00.00

psykiatri   psykoterapi  parsamtal  kognitiva och beteendeinriktade terapier  psykodynamisk psykoterapi  samtalsterapi  familjeterapi  barnsamtal utmattningssyndrom social fobi  ångestsyndrom depression  paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda  handledare självförtroende  terapi  terapeut  psykolog  samtalsterapeut  psykoterapeut  auktoriserad  handledning  psykoterapi parterapi  ångest  relationsproblem  depression  individualterapi  kbt parsamtal mottagning kristerapi  krissamtal  utbrändhet  familjerådgivning  stresshantering  stress konsultation  psykoterapeutisk metod  konflikthantering  korttidsterapi  trauma  svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved