TOMS SAMTALSBYRÅ

Familjeterapi och handledning i Umeå

Familjeterapi


Har varit familjerådgivare i Norge och Sverige. Arbetat flera år som psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) men har även erfarenhet från verksamhet inom vuxenpsykiatrin; psykoterapimottagningen (ptm) i Umeå med behandling, handledning av sjukvårdspersonal och undervisning i familjeterapi på läkarprogrammet vid Umeå universitet. 2018 lades verksamheten ned och sedan dess arbetar jag på Affektiv mottagning inom psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus. Känner du att du och din familj är i behov av familjeterapi i Umeå - då kan du vända dig till mig.

TSB_1156208659_02
TSB_1164198319_02
TSB_1156208680_02
TSB_1156208533_02
TSB_1164198283_02

Jag har en psykodynamisk (PDT) grundutbildning och systemteoretisk påbyggnadsutbildning med särskild inriktning familj samt KBT med par och familj. Certifierad inom Interpersonell psykoterapi dvs, behörig IPT-terapeut . 


Med min yrkesbakgrund som leg sjukskötare-präst-leg psykoterapeut förenar jag en helhetssyn på människan; kropp och själ hör ihop. Var del behöver sin omvårdnad för att människan ska vara i balans och må bra. I mitt arbete ser jag varje individ som del i ett större system; arbete, familj, samhälle, kön, ekonomi, religion etc. Alla (och allt) påverkar och påverkas av varandra, du är inte problemet det delas av alla och allt i ditt sammanhang. Det är problemet som är problemet inte individen.

Vi kan tillsammans finna det som fungerar och stärka det.

shutterstock_657580375
shutterstock_370389176
shutterstock_366048554
shutterstock_289758680

Professionell handledning i Umeå

Min handledarutbildning har jag från Umeå universitet och Diakonhjemmet Hœgskole i Oslo, Norge.

Idag talar allt fler om behovet av handledning. Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i mer eller mindre utsatta situationer.

Jag bedriver ärende- och processhandledning med olika yrkesgrupper, verksamhetsshandledning samt enskild handledning.


Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

www.handledarforeningen.com

psykiatri   psykoterapi  parsamtal  kognitiva och beteendeinriktade terapier  psykodynamisk psykoterapi  samtalsterapi  familjeterapi  barnsamtal utmattningssyndrom social fobi  ångestsyndrom depression  paniksyndrom • relationsproblem hos par • handledning av grupper/enskilda  handledare självförtroende  terapi  terapeut  psykolog  samtalsterapeut  psykoterapeut  auktoriserad  handledning  psykoterapi parterapi  ångest  relationsproblem  depression  individualterapi  kbt parsamtal mottagning kristerapi  krissamtal  utbrändhet  familjerådgivning  stresshantering  stress konsultation  psykoterapeutisk metod  konflikthantering  korttidsterapi  trauma  svår sorg Umeå Västerbotten

Copyright © All Rights Reserved